“เรียน TOEFL กับ ดร.สิระ เป็นไงบ้าง?”

นี่คือคำถามที่พบบ่อยทีสุดเมื่อคุยกับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเรียน TOEFL กับ ดร.สิระ เพื่อให้เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่หลากหลายผมจึงขอเจ้าหน้าที่ถามคำถามนั้นโดยตรงจากผู้เรียน ผมพยายามหาผู้ตอบคำถามทั้งเพศหญิงและผู้ชาย, ทำงานแล้วและยังเรียนอยู่, อาชีพหลากหลาย รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษที่แตกต่างตั้งแต่ “อ่อน” จนถึง “ขั้นเทพ” วีดีโอเหล่านี้ไม่มีการ edit ทั้งสิ้น (น่าเสียดายหากผมตัดต่อเป็น ผมน่าจะใส่เพลงให้ดูสนุกขึ้นได้) ในวีดีโอมีความเห็นทั้งที่เป็น “บวก” และ “สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องปรับปรุง” เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าหลักสูตร TOEFL นี้ตรงกับความต้องการของคุณไหม?


คุณคณิตา ทรัพย์ไพศาล ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ, นักเรียนทุน ก.พ. Harvard University Law School “สอบข้อสอบ TOEFL® ครั้งแรกผ่านและได้เข้าเรียน Harvard”

ประทับ ใจการสอนของที่นี้ อธิบายเข้าใจง่ายและชัดเจน ให้เทคนิคที่จำเป็นในการทำข้อสอบ มีข้อสอบให้ฝึกทำเยอะมากๆ ทำให้สอบข้อสอบ TOEFL® ครั้งเดียวผ่าน ได้คะแนนตามที่หวังไว้ 620

คุณหมอมารุต อุรณากูร, แพทย์ศาสตร์ จุฬา


คุณภณพินิต อุปถัมภ์ พนักงานบริษัทเอสโซ่ “อาจารย์ ดร.สิระ ช่วยทำให้ผมได้คะแนน TOEFL® เต็ม (writing)”

ประทับใจบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง ทั้งกับอาจารย์และพี่ๆ ชอบวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมาของอาจารย์ ได้เคล็ดลับอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ขอพูดเลยว่า มาเรียนที่นี่แล้วคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป

คุณจุฑามาศ เจียมสาธิต, อุ้ม, วิศวะ ขอนแก่น


คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ นิสิตจุฬา “สอบ TOEFL® iBT ได้ 109 (หรือ 633)”


ประทับใจพี่ๆของสถาบันที่ take care ตลอดเวลา ชอบที่อาจารย์สอนให้ความรู้รอบตัวเยอะมากและยังชอบ textbooks ของที่นี่นะละเอียดดี แก้วเลือกที่นี่เพราะให้เวลาเรียนเยอะ มี facility มากมายกว่าที่อื่นๆ คุ้มค่าเงินคะ

คุณธงชัย จันทราทิพย์ ที่ปรึกษา มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์


คุณอนุภาพ ชัยยุทโธ นักเรียน รร.เตรียมอุดม “วิเคราะห์คนออกข้อสอบได้จึงตีโจทย์แตก”

ก่อนมาเรียนที่นี่ grammar ก็รู้ ศัพท์ก็รู้ แต่ทำโจทย์ไม่ได้ พอมาเรียน อ.สิระสอนวิธีวิเคราะห์คนออกข้อสอบและโจทย์ทำให้รู้ว่าต้องทำยังไง ผมเลยตีโจทย์แตก ผมชอบการสอนศัพท์ที่ใช้รูปภาพมาช่วยจำ ผมชอบอาจารย์เก่ง

คุณศิริพร ทิมพรหม, พระจอมเกล้าบางมด

คุณรังสฤษฏ์ สันติธรรมรักษ์, มหิดล วิศวะ

คุณธมนชนก นิยมการ นักศึกษาปี 1 แพทย์รามาธิบดี

คุณพงศ์พันธ์ คงนิล, พระจอมเกล้าธนบุรี

คุณณัชชา ภู่วิจิตร, นิติธรรมศาสตร์

คุณณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ, อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณฟาตีฮะห์ แวมามุ, ศิลปากร

คุณพีรพันธุ์ ลอระหงษ์, รามคำแหง

คุณปารมี ธมโชติพงศ์, สารสาสน์วิเทศศึกษา

คุณวิชญ์พล ชาญสาคร, ราชวินิตบางแก้ว

คุณอัยชะห์ บินแวยะโก๊ะ, สงขลานครินทร์

คุณพชรอร สุคนธฉายา, ธรรมศาสตร์

คุณกิตติ ลี้สยาม, อาจารย์สุโขทัยธรรมธิราช


คุณนนทิตา วงศ์ปัญญาภรณ์ นักศึกษาธรรมศาสตร์ “ประทับใจตั้งแต่วันแรก ตรงจุด เข้าใจง่าย สนุก”

ประทับใจ Kendall ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาติดต่อ อาจารย์และพี่ๆ อธิบายทุกอย่างกระจ่างมาก อ.สิระสอนตรงจุด เข้าใจง่าย สอนสนุกไม่น่าเบื่อมี Lab ให้ฝึกฝนได้ทุกวัน

คุณจักษณพงษ์ ติละพรพัฒน์, เทคโนโลยีสุรนารี

คุณเพียงพิชญ์ ศาสตร์ศศิ, ศิลปากร

พญ.ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

คุณพีรณัฐ โพธิเวชกุล, ไผ่, วิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวิศรุต กัลย์จารึก, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

คุณณัชพล เรืองสกุลราช, วิศวะ Purdue University, U.S.A.

คุณอุษณีย์ ทองใบ, มหิดล

คุณพิชชาพร ประกายหาญ , เกษตร

คุณธัญญพร ชอบตรง, อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี

คุณปุณยวรีย์ บุษราคัมตระกูล, BBA หัวเฉียว

คุณปฏิภาณ แสงเดือน, ม.6 สามเสน

ทันตแพทย์นิยม ธำรงศอนันต์สกุล, อาจารย์หมอ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณสมหญิง อิงสกุลธนบรูณ์ พนักงานบริษัทเอกชน “ช่วยให้เริ่มเตรียมสอบ TOEFL® ได้อย่างถูกวิธี – ประหยัดเวลาได้ม๊ากมากคะ”

ชอบที่อาจารย์สอนหลักวิธีคิดวิเคราะห์ ทำให้สามารถจับหลักการเรียนภาษาอังกฤษได้จากที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน พัฒนาจนรู้สึกว่าทำข้อสอบได้


คุณจำนรรจา บำเหน็จพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ “นำทักษะที่เรียนไปใช้กับงานได้”

พี่ชอบบรรยากาศการเรียนที่ทุกคนตั้งใจเรียนมาก หลักสูตรที่นี่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนักเรียน แต่เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากปูทักษะจนถึงขั้นสูง บูรณาการและเชื่อมโยงวิชาต่างๆ ให้เราเอาไปใช้ในชีวิตจริงสำหรับวัยผู้ใหญ่ได้เลยคะ อาจารย์สอนเป็นกันเอง ประสบการณ์เยอะและเอามาถ่ายทอดให้เราเข้าใจมากขึ้น”


คุณกษริน สิทธินาโถ นักเรียน รร. อัสสัมชัญคอนแวนต์ “ใช้สอบชิงทุนได้!”

ชอบรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย เนื้อหาดี มีคำศัพท์เน้นๆ ใช้สอบชิงทุนได้

คุณกริสน์ รัตนาธรรมวัฒน์, เศรษฐศาสตร์ จุฬา

คุณปารีนารถ พุ่มประกอบศรี, ทันตแพทย์มหิดล

คุณสุทธิรักษ์ ยิ้มแย้ม, นิเทศจุฬา

คุณจุฑาวรรณ คะชา, นักศึกษาปริญญาเอก สยาม


คุณเจนจิรา บุญยิ่งยงสถิตย์ นิสิตจุฬา “ชอบวิธีสอนของอาจารย์สิระ แนะนำเพื่อนให้มาเรียนที่นี่หลายคนแล้ว :-)”

วิธีการสอนของอาจารย์เข้าใจง่ายมี Lab และ Writing Workshop ให้ลองทำ เหมือนได้ test ตัวเอง เหรียญได้แนะนำเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่หลายคนแล้วคะ